INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK jatekszabályzat

 

A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú természetes személy, kivéve a Kovács Léda EV., és a Társaság tagjainak munkatársai, valamint ezek – a Ptk. 685 § (b) bekezdése szerinti – közeli hozzátartozói. A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A Játékidőtartama

A játék 2016. október. 11. napján 13:00 órától 2016. október 16. 23:59 óráig tart.

A sorsolás menete

Az érvényes nevezéseket a Szervező összesíti és 2016. október 17-én, és 2016. október 17-én véletlenszerű számítógépes sorsolással kisorsolja a nyereményt a résztvevők között. A sorsolást követően a nyertes a Diamond Fogfehérítés Facebook oldalán (https://www.facebook.com/DiamondFogfeherites/) keresztül kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel, a további részletekkel, valamint a nyeremény átadásával kapcsolatban.

Eredményhirdetés

A játék eredményhirdetései 2016. október. 17.-én lesz, a nyertes a Szervező a saját Instagram oldalán teszi közzé. A nyereményeket a Szervező kézbesíti, melynek részleteit a nyertessel előzetesen egyezteti.

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki 2016. október 16. napjáig valamilyen formában „Megosztás” („Share”), valamint „Kedvelés” („Like”) kapcsolatot alakít ki az „Diamond Fogfehérítés” Instagram oldali bejegyzésével,  „megosztja” az általunk adott tartalmat saját Instagram oldalán.

A nyereményjátékban egy, véletlenszerűen kiválasztott rajongó között kerül kisorsolásra a nyeremény, ami egy „ALAPCSOMAG DIAMOND FOGFEHÉRÍTŐ SZETT (12 ALKALOM)”

A nyereményjáték 2016. október 16. napjáig tart.

A nyeremény átvételének feltételei

A nyerteseket Instagramon keresztül, értesítjük nyereményükről, valamint a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. Kovács Léda e.v. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Kovács Léda e.v. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy a Diamond Fogfehérítés Instagram oldalán nyilvánosan ismerteti a győztesek nevét.

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják.

Adó

A nyeremények utáni adóvonzat a nyertest nem terheli.

A Szervező jogai

Kovács Léda e.v. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Diamond Fogfehérítés Instagram oldala, honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

Kovács Léda e.v. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Kovács Léda e.v. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. Kovács Léda e.v. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés

A nyereményjátékban résztvevők adatai semmilyen formában nem kerülnek rögzítésre, ez alól a nyertes kivétel, akinek a szállítás időtartama alatt rögzítésre kerülnek adatai a sikeres kézbesítés után ezek is törlésre kerülnek.

Információkérés

A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhetők: info@diamondfogfeherites.hu